Chuyên mục

Tại sao chọn chúng tôi

Trung tâm KHCN và MT Miền Nam là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh HTX Việt Nam
Trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên, giàu năng lực chuyên môn, thâm niên kinh nghiệm lâu năm.

Tận tâm tận tình

Cơ cấu trung tâm:
– Ban lãnh đạo: Giám đốc; Phó Giám đốc
– Các phòng chuyên môn: Phòng Hành chính – Tổng hợp; Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường; Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế.
Hiện nay, cán bộ trung tâm thuộc nhiều lĩnh vực và chuyên ngành khác nhau như Nông nghiệp; Công nghệ Hóa, Hòa phân tích; Công nghệ sinh học; Điện-điện tử; Cơ khí chế tạo; Quản lý, khoa học, kỹ thuật, công nghệ môi trường … 

Dự án - Khách hàng

Số dự án đã hoàn thành
projects-icon
Số khách hàng tin tưởng
heart-icon
K+
Lượng nông dẫn kết nối
marketing
Giấy chứng nhận đạt được
award-icon